حیوانات خانگی در اردبیل

خریداریک جفت طوطی ملنگو

یک جفت طوطی ملنگوی بالغ وسالم باقیمت 190000االا 160000 خریدارم

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ روز پیش | ارمین

آکواریوم 1 متر در 40 سانت در عمق 40

آکواریوم 1 متر در 40 سانت در عمق 40 و تعدادی 70 در 30در40 با شیشه فلوت ترکیه 6 میله در صورت نیاز پایه سه طبقه فلزی و کمی لوازم تزئینی نیز هست تلفن :33446496

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | رحمان حبوبی

پرورش و فروش سگ نگهبان

پرورش و فروش سگ نگهبان

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | ...

مرغ مینا

1سال وچند ماه سالم سرحال5کلمه مثل :مینا»سلام»کشمش میخوری«...............

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | علی مهرکیا