فروش تناژ ضایعات آسیابی فیلم رادیولوژی و عکاسی

صادقی: ۰۹۱۲۱۵۱۷۰۲۷ - ۰۹۰۲۱۵۱۷۰۲۷

فروش تناژ ضایعات آسیابی فیلم رادیولوژی وعکاسی به صورت تمیز و آسیابی یکدست

صادقی

اردبیل > اردبیل

۰۹۱۲۱۵۱۷۰۲۷ - ۰۹۰۲۱۵۱۷۰۲۷

تعداد بازدید: ۱۳۴۱

به روز رسانی: امروز ۰۰:۳۹

شناسه آگهی: ۶۵۵۴۹۵