فروش تناژ ضایعات آسیابی فیلم رادیولوژی و عکاسی

صادقی: ۰۹۱۲۱۵۱۷۰۲۷ - ۰۹۰۲۱۵۱۷۰۲۷

فروش تناژ ضایعات آسیابی فیلم رادیولوژی وعکاسی به صورت تمیز و آسیابی یکدست

صادقی

اردبیل > اردبیل

۰۹۱۲۱۵۱۷۰۲۷ - ۰۹۰۲۱۵۱۷۰۲۷

تعداد بازدید: ۱۳۸۵

به روز رسانی: ۱ ماه پیش

شناسه آگهی: ۶۵۵۴۹۵